Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Aktualizácia Metodického usmernenia SORO k postupom zmenového konania projektov prioritnej osi 2 OPIS, verzia 3.1

Vážení prijímatelia, od dnešného dňa je platné nové Metodické usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom k postupom zmenového konania projektov prioritnej osi 2 OPIS, verzia 3.1, platná a účinná od 9.4.2014.


usmernenie_k_zmenam_3.1.doc usmernenie_k_zmenam_3.1.doc