Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Odkazy na stránky projektov prioritnej osi 2 OPIS

Odkazy na stránky projektov prioritnej osi 2 OPIS nájdete v dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.


projekty-linky-web.pdf projekty-linky-web.pdf