Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2014 v rámci prioritnej osi 2 OPIS

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS vydal indikatívny harmonogram písomných vyzvaní/výziev na rok 2014.

Harmonogram je k dispozícii na stiahnutie tu.


harmonogram_vyziev_pre_rok_2014.pdf harmonogram_vyziev_pre_rok_2014.pdf