Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Seminár pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom Operačného programu Informatizácia spoločnosti organizuje dňa 26.02.2013 v priestoroch hotela Bôrik Seminár pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov.

Pozvánku ako aj program pre prijímateľov schválených projektov nájdete nižšie.


program-final.pdf program-final.pdf