Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje metodické usmernenie k ukončovaniu projektov prioritnej osi 2 OPIS

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Metodické usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom  k ukončovaniu projektov prioritnej osi 2 OPIS v rámci programového obdobia 2007 - 2013. Príručka je k dispozícii na stiahnutie nižšie.


mu-k-ukoncovaniu-projektov-v1-0.zip mu-k-ukoncovaniu-projektov-v1-0.zip