Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Kontakty

Úrad vlády Slovenskej republiky (Riadiaci orgán) 
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre OPIS:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava

tel: 00421 02 20482 + klapka
fax: 00421 02 20482371
sork@culture.gov.sk

Generálny riaditeľ SORK pre OPIS

Ing. Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ
Telefón: kl. 708
E-mail: jaroslav.mendel@culture.gov.sk

Ing. Hana Karabínová
odborná asistentka
Telefón: kl. 709
E-mail: hana.karabinova@culture.gov.sk

Odbor riadenia a monitoringu

Mgr. Erik Kriššák, riaditeľ
Telefón: kl. 716
E-mail: erik.krissak@culture.gov.sk

Mgr. Denis Giménez
projektový manažér
Telefón: kl. 711
E-mail: denis.gimenez@culture.gov.sk

Mgr. Zuzana Gondová
projektová manažérka
Telefón: kl. 712
E-mail: zuzana.gondova@culture.gov.sk

Mgr. Daniela Eisnerová
projektová manažérka
Telefón: kl. 714
E-mail: daniela.eisnerova@culture.gov.sk

Mgr. Vladimír Maruniak
projektový manažér
Telefón: kl. 707
E-mail: vladimir.maruniak@culture.gov.sk
Odbor finančného riadenia a kontroly výdavkov

Mgr. Denisa Kompauerová, riaditeľka 
Telefón: kl. 715
E-mail: denisa.kompauerova@culture.gov.sk

Ing. Tomáš Farkas
finančný manažér
Telefón: kl. 710
E-mail: tomas.farkas@culture.gov.sk

Ing. Juraj Mok
finančný manažér
Telefón: kl. 713
Email: juraj.mok@culture.gov.sk 

Mgr. Miroslava Koričová
finančná manažérka
Telefón: kl. 710
Email: miroslava.koricova@culture.gov.sk

Mgr. Slavomír Gajarský
finančný manažér
Telefón: kl. 717
Email: slavomir.gajarsky@culture.gov.sk

Ing. Daniela Zachová
finančná manažérka
Telefón: kl. 718
Email: daniela.zachova@culture.gov.sk 

Ing. Pavol Zeleňák
finančný manažér
Telefón: kl. 719
Email: pavol.zelenak@culture.gov.sk