Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Archív - Výzvy / Písomné vyzvania

 

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Digitálny pamiatkový fond"

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Digitálne múzeum"

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry"

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Digitálna knižnica a digitálny archív "

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Digitálna audiovízia"

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra"

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Centrálny dátový archív"

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Harmonizácia informačných systémov"

Písomné vyzvanie pre národný projekt "Digitálna galéria"