Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

OLAF

Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii vydal tlačovú správu ohľadne zverejnenia výsledkov prieskumu Európskej komisie v rámci Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri 2011 a zaoberal sa vnímaním korupcie občanmi Európskej únie.

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26224/prieskum-eurobarometer:-korupcia-na-vzostupe.php

 

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF zverejnil dňa 3. júla 2012 Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2011.

 Viac sa dozviete tu.

 

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2012

Partneri siete AFCOS zverejnili dňa 30. apríla 2013 na svojich webových stránkach Výročnú správu o svojej činnosti v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2012, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Správu nájdete tu.

 

Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF za rok 2012

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil dňa 23. mája 2013 Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012. V tejto súvislosti vydal tlačovú správu aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR na svojom webovom sídle www.olaf.vlada.gov.sk

Výročnú správu OLAF nájdete tu.